O studium

SPP Poznań jest cyklem szkolenia o charakterze seminaryjno-superwizyjnym, którego program opiera się na standardach wyznaczonych przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, osób realizujących różne formy różne formy pomocy psychologicznej, psychiatrów, psychologów oraz studentów ostatnich lat studiów pod warunkiem prowadzenia relacji terapeutycznej lub pomagania z pacjentem.

Od kandydatów na Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej wymaga się pracy z pacjentem i posiadania materiału do superwizji.  Kandydaci, którzy: posiadają psychoterapię szkoleniową na warunkach określonych statutem PTPP (terapia z częstotliwością 3 sesji w tygodniu przez okres minimum 4 lat prowadzona przez terapeutę szkoleniowego PTPP), odbyli dwie superwizje roczne zakończone pozytywnymi rekomendacjami oraz uzyskali dyplom/zaświadczenie  ukończenia szkolenia, mogą się ubiegać o certyfikat  PTPP.

W celu uzyskania bliższych informacji o szkoleniu można telefonować lub mailować na podane wyżej numery telefonów i adresy e-mail. 501-30-30-59, grzegorz.korziuk@vp.pl

Osobom zainteresowanym przesyłamy pełny program szkolenia oraz informacje organizacyjne.